سیف کرم تمیزکننده چند منظوره سطوح مدل Ammonia مقدار 500 گرم