سیف مایع پاک ‌کننده سطوح حمام و دستشویی مدل Bathroom وزن 2 کیلوگرم